札幌 英会話 スクール AGREATDREAM

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校3年レベルの単語一覧

単語リスト(Word List)

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM
☆高校3年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。
品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences.
PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
acknowledge
…の存在[正しさ]を認める
___ no sonzai [tadashisa] (w)o mitomeru
adjust
…を調節する
___ (w)o chousetsu suru
順応する
jyunnou suru
advise
…にアドバイスする[勧める]
___ ni adobaisu suru [susumeru]
amuse
…を楽しませる
___ (w)o tanoshimaseru
analyze
…を分析する
___ (w)o bunsekisuru
assure
…に~だとして安心させる
ni ~datoshite anshin saseru
astonish
…をびっくりさせる
___ (w)o bikkuri saseru
beg
…を乞う
___ (w)o kou
bend
…を曲げる
___ (w)o mageru
blink
まばたきをする
まばたき
mabataki (w)o suru
mabataki
bow
お辞儀をする
お辞儀
ojigi (w)o suru
ojigi
broadcast
…を放送する
___ (w)o housou suru
burst
破裂する
…を破裂させる
haretsu suru
___ (w)o haretsu saseru
bury
…を埋める
___ (w)o umeru
capture
…を捕える
___ (w)o toraeru
cease
…をやめる
終わる
___ (w)o yameru
owaru
celebrate
…を祝う
___ (w)o iwau
characterize
…を特徴づける
___ (w)o tokucho zukeru
cling
しがみつく
固執する
shigami tsuku
koshuu suru
commit
<罪など>を犯す
[tsumi nado] (w)o okosu
confine
…を限る
…を閉じこめる
___ (w)o kagiru
___ (w)o tojikomeru
confirm
…を確認する
___ (w)o kakunin suru
confront
…を直面させる
___ (w)o chokumen saseru
constitute
…を構成する
___ (w)o kousei suru
convert
…を変える
変わる
___ (w)o kaeru
kawaru
cultivate
…を耕作する
…を栽培する
___ (w)o kousaku suru
___ (w)o saibai suru
cure
…を治療する
___ (w)o chiryo suru
dare
思い切って…する
生意気にも…する
omoikitte ___ suru
namaikinimo ___ suru
delay
…を遅らせる
___ (w)o okuraseru
deliver
…を配達する
___ (w)o haitatsu suru
depress
…を落胆させる
___ (w)o rakutan saseru
devise
…を考え出す
___ (w)o kangaedasu
diminish
減る
…を減らす
heru
___ (w)o herasu
disagree
一致しない
icchi shinai
discourage
…をがっかりさせる
___ (w)o gakkari saseru
dominate
…を支配する
___ (w)o shihai suru
dwell
住む
sumu
eliminate
…を取り除く
___ (w)o torinozoku
embarrass
…を恥ずかしがらせる
…にばつの悪い思いをさせる
___ (w)o hazukashigaraseru
___ ni batsunowaruiomoiwo saseru
endure
…に耐える
___ ni taeru
ensure
…を確実にする
…を保証する
___ (w)o kakujitsu ni suru
___ (w)o hoshou suru
equip
…に備え付ける[身につけさせる]
___ ni sonaetsukeru [minitsukesaseru]
evolve
進化する
shinka suru
exhaust
…を疲れ果てさせる
…を使い果たす
___ (w)o tsukarehate saseru
___ (w)o tsukaihatasu
exhibit
…を表に出す
…を展示する
___ (w)o omote ni dasu
___ (w)o tenji suru
fascinate
…を魅了する
___ (w)o miryou suru
float
浮かぶ
ukabu
fold
…を折りたたむ
___ (w)o oritatamu
found
…を設立する
___ (w)o setsuritsu suru
fulfill
…を果たす
…をかなえる
___ (w)o hatasu
___ (w)o kanaeru
gaze
じっと見つめる
jitto mitsumeru
generate
…を発生させる
___ (w)o hassei saseru
grasp
…をつかむ
…を理解する
___ (w)o tsukamu
___ (w)o rikai suru
guarantee
…を保証する
___ (w)o hoshou suru
guard
…の警護[監視]をする/
警護者
監視者
___ no keigo [kanshi] (w)o suru
/ keigosha
kanshisha
illustrate
…を詳しく説明する
___ (w)o kuwashiku setsumei suru
imitate
…を模倣する
___ (w)o mohou suru
impose
…を課す
___ (w)o kasu
inclined
傾いている
傾向がある
katamuiteiru
keikou ga aru
industrialize
…を産業化[工業化]する
___ (w)o sangyouka [kougyouka] suru
inspire
…を鼓舞する
___ (w)o kobu suru
interfere
干渉する
阻害する
kanshou suru
sogai suru
interrupt
…の邪魔をする
…を中断させる
___ no jama (w)o suru
___ (w)o chuudan saseru
investigate
(…を)調査する
___ (w)o] chousa suru
justify
…を正当化する
___ (w)o seitouka suru
leap
跳ぶ
tobu
melt
溶ける
…を溶かす
tokeru
___ (w)o tokasu
misunderstand
…を誤解する
___ (w)o gokai suru
neglect
…の世話を怠る
…を省みない
___ no sewa (w)o okotaru
___ (w)o kokorominai
nod
うなずく
unazuku
offend
…の気分を害する
___ no kibun (w)o gaisuru
originate
起こる
生じる
okoru
shoujiru
overlook
…を見落とす
…を見過ごす
___ (w)o miotosu
___ (w)o misugosu
owe
…に金を借りている
___ ni kane (w)o kariteiru
pour
…を注ぐ
___ (w)o sosogu
pray
祈る
inoru
proceed
進む
susumu
protest
抗議する
抗議
kougi suru
kougi
rank
階級
地位
kaikyuu
chii
relieve
…を和らげる
…から取り除く
___ (w)o yawarageru
___ kara torinozoku
request
…を依頼する
依頼
___ (w)o iraisuru
irai
resist
…を拒む
…に抵抗する
___ (w)o kobamu
___ ni teikou suru
resolve
…を解決する
決心する
___ (w)o kaiketsu suru
kesshin suru
restrict
…を制限する
___ (w)o seigen suru
retain
…を保持する
___ (w)o hoji suru
review
論評
批評/
…を論評する
…を検討する
ronpyou
hihyou/
___ (w)o ronpyou suru
___ (w)o kentou suru
ruin
…を台無しにする
___ (w)o dainashi ni suru
scare
…を怯えさせる
…をびっくりさせる
___ (w)o obiesaseru
___ (w)o bikkuri saseru
scatter
…をまき散らす
___ (w)o makichirasu
scream
金切り声を上げる
kanakirigoe (w)o ageru
secure
…を確保する
…を安全にする/
ゆるぎない
___ (w)o kakuho suru
___ (w)o anzen ni suru/
yuruginai
specialize
専門にする
専攻する
senmon ni suru
senkou suru
spoil
…を台無しにする
___ (w)o dainashi ni suru
strengthen
…を強化する
___ (w)o kyouka suru
substitute
…を代わりに使う/
代わり
___ (w)o kawari ni tsukau /
kawari
suppress
…を抑える
___(w)o osaeru
swallow
…を飲み込む
___ (w)o nomikomu
sweep
…を掃く
…を掃くように動かす
___ (w)o haku/
___ (w)o haku you ni ugokasu
trace
…の跡[起源]を辿る/

痕跡
___ no ato [kigen] (w)o tadoru
ato
konseki
undergo
…を経験する
__ (w)o keiken suru
urge
…を(強く)促す[要請する]/願望
___ (w)o [tsuyoku] unagasu [yousei suru]/ganbou
wander
ぶらつく
放浪する
buratsuku
hourou suru
weigh
…の重さがある
___ no omosa ga aru
whisper
ささやく
sasayaku
yell
大声を上げる
oogoe (w)o ageru

 

名詞(Noun)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
absence
不在
欠如
fuzai
ketsujo
accent
(ことばの)なまり
抑揚
(kotoba no) namari
yokuyou
acceptance
受け入れ
ukeire
access
アクセス
使用[閲覧]する機会[権利]
akusesu
shiou [etsuran] suru kikai [kenri]
acquaintance
知り合い
shiriai
affection
愛情
aijyou
aggression
攻撃性
kougekisei
alarm
懸念/
…に懸念を抱かせる
kenen /
…ni kenen (w)o idakaseru
ambition

大望
yume
taibou
appetite
食欲
shokuyoku
application
応用
適用
ouyou
tekiyou
appointment
約束
yakusoku
arrangement
準備
取り決め
junbi
torikime
athlete
運動選手
undou senshu
avenue
…通り
大通り
…doori
oodoori
band
(音楽の)バンド
一団
(ongaku no) bando
ichidan
border
国境
kokkyou
burden
重荷
負担
omoni
futan
campaign
政治的運動
seiji teki undou
candidate
候補者
志願者
kouhosha
shigansha
cash
現金
genkin
category
部門
部類
bumon
burui
cave
ほら穴
horaana
cell
細胞
saibou
charm
魅力/
…を魅了する
miryoku /
…(w)o miryou suru
colleague
同僚
douryou
colony
植民地
shokuminchi
committee
委員会
iinkai
companion
連れ
仲間
tsure
nakama
comparison
比較
hikaku
complaint
不満
fuman
complexity
複雑さ
fukuzatsusa
composition
構成
楽曲
kousei
gakkyoku
confusion
混乱
konran
construction
建設
構造
kensetsu
kouzou
contract
契約
keiyaku
convention
しきたり
(大規模な)会議
shikitari
(daikibo na) kaigi
courage
勇気
yuuki
crash
衝突/
衝突する
shoutotsu
shoutotsu suru
crew
乗組員
一団
norikumiin
ichidan
critic
批評家
批判者
hihyouka
hihansha
description
説明
描写
setsumei
byousha
dialect
方言
なまり
hougen
namari
dignity
威厳
尊厳
igen
songen
disadvantage
不利
デメリット
furi
demeritto
dispute
争議
口論
sougi
kouron
division
分割
部門
bunkatsu
bumon
divorce
離婚
rikon
document
文書
bunsho
ecology
生態(学)
seitai (gaku)
economics
経済学
keizai gaku
editor
編集者
henshuusha
emotion
感情
kanjou
emperor
皇帝
天皇
koutei
tennou
enterprise
会社
事業
kaisha
jigyou
enthusiasm
情熱
熱意
jyounetsu
netsui
equality
平等
byoudou
era
時代
jidai
exception
例外
reigai
executive
幹部
重役
kanbu
jyuuyaku
expense
費用
出費
犠牲
hiyou
shuppi
gisei
explosion
爆発
bakuhatsu
extinction
絶滅
zetsumetsu
facility
施設
設備
shisetsu
setsubi
fairy
妖精
yousei
flame
honoo
fortune

財産
un
zaisan
foundation
土台
根拠
設立
dodai
konkyo
setsuritsu
frontier
国境
辺境
kokkyou
henkyou
fund
資金
基金
shikin
kikin
funeral
葬式
soushiki
fur
毛皮
kegawa
furniture
家具
調度品
kagu
choudo hin
garbage
(生)ゴミ
くず
(nama) gomi
kuzu
gene
遺伝子
idenshi
globe
地球
chikyuu
grave
墓/
深刻な
haka /
shinkoku na
ground
根拠
理由
konkyo
riyuu
harmony
調和
chouwa
harvest
収穫/
…を収穫する
shuukaku
…(w)o shuukaku suru
honor
名誉
敬意
meiyo
keii
hunger
飢え
空腹
ue
kuufuku
(他国からの)移住
(takoku kara no) ijyuu
impulse
衝動
shoudou
incident
事件
jiken
infant
幼児
youji
inhabitant
(ある場所の)居住者
生息動物
(aru basho no) ijyuusha
seisoku doubutsu
injury
けが
kega
insect
昆虫
konchuu
insight
深く正確な理解
洞察(力)
fukaku seikaku na rikai
dousatsu (ryoku)
instinct
本能
honnou
institution
制度
慣習
(重要な)施設
seido
kanshuu
(jyuuyou na) shisetsu
instrument
道具
器具
dougu
kigu
insurance
保険
hoken
introduction
紹介
導入
shoukai
dounyuu
investment
投資
toushi
liberty
自由
jiyuu
limitation
制限
制約
seigen
seiyaku
load
積み荷/
…を積む
tsumini /
…(w)o tsumu
location
位置
場所
ichi
basho
logic
論理
理屈
ronri
rikutsu
lord
封建君主
…卿
(大文字で)神
houkenkunshu
…kyou
(oomoji de) kami
lung
hai
luxury
贅沢
贅沢品
zeitaku
zeitakuhin
mail
郵便/
…を投函する
yuubin /
…(w)o toukan suru
mammal
哺乳動物
honyuu doubutsu
mineral
鉱物
koubutsu
minority
少数派
shousuuha
mood
気分
kibun
motive
動機
douki
myth
神話
shinwa
neighbor
近所の人
kinjyo no hito
nerve
神経
shinkei
obligation
義務
gimu
orbit
軌道
kidou
output
生産量
産出量
seisanryou
sanshutsuryou
owner
所有者
shoyuusha
participant
参加者
sankasha
passion
熱望
強い関心
netsubou
tsuyoi kanshin
patience
辛抱強さ
忍耐
shinbou zuyosa
nintai
perception
洞察(力)
知覚
dousatsu (ryoku)
chikaku
perspective
見地
視座
kenchi
shiza
pile
積み重ね
「山」
tsumikasane
“yama”
pioneer
開拓者
先駆者
kaitakusha
senkusha
poison
doku
portion
部分
bubun
possession
所有
所有物
shoyuu
shoyuubutsu
preference
好み
konomi
prejudice
先入観
偏見
senyuukan
henken
privilege
特権
tokken
profession
職業
shokugyou
pronunciation
発音
hatsuon
prospect
見通し
見込み
mitooshi
mikomi
punishment
batsu
pursuit
追跡
追求
tsuiseki
tsuikyuu
ray
光線
kousen
recognition
その人[それ]だとわかること
sono hito [sore] dato wakaru koto
reference
言及
参照
genkyuu
shanshou
reflection
反映
反射
hanei
hansha
relief
安堵
軽減
ando
keigen
requirement
要求される事柄
必要なもの
youkyuu sareru kotogara
hitsuyou na mono
resident
居住者
kyojyuusha
ritual
儀式
gishiki
root

根源/
…を根づかせる
ne
kongen /
…(w)o nezukaseru
sacrifice
犠牲/
…を犠牲にする
gisei
…(w)o gisei ni suru
scholar
学者
gakusha
seed
種子
shushi
servant
使用人
お手伝い
shionin
otetsudai
shade
日陰
hikage
shame

不名誉
残念なこと
haji
fumeiyo
zannen na koto
shelter
避難
避難場所
hinan
hinan basho
shore

海岸
kishi
kaigan
similarity
類似(点)
ruiji (ten)
site
場所
用地
basho
youchi
specialist
専門家
専門医
senmonka
senmoni
statistics
統計
toukei
steam
蒸気
jyouki
strip
細長い一片[地域]/
…をはぎ取る
hosonagai ippen [chiiki] /
…(w)o hagi toru
stuff
モノ
mono
suburb
郊外
kougai
tale
お話
ohanashi
telescope
望遠鏡
bouenkyou
tension
緊張
kinchou
territory
領土
ryoudo
text
本文
書かれたもの
honbun
kakareta mono
tide

風潮
shio, (ushio)
fuuchou
tip

先端
saki
sentan
tone

音色
(声・ことばの)調子
oto
neiro
(koe, kotoba no) choushi
traffic jam
交通渋滞
koutsuujyuutai
tragedy
悲劇
higeki
trail
通った跡
でこぼこ道
tootta ato
dekoboko michi
trait
特性
特徴
tokusei
tokuchou
transportation
輸送
yusou
trap
わな
…をわなにかける
wana
___ (w)o wananikakeru
treasure

財宝
takara
zaihou
trial
裁判
試み
saiban
kokoromi
trick
…をだます/
手品
こつ
…(w)o damasu /
tejina
kotsu
unemployment
失業
shitsugyou
version
…版
別形式
…ban
betsukeishiki
virtue

美徳
長所
toku
bitoku
chousho
volunteer
ボランティア
志願兵
borantia
shiganhei
voyage
航海
koukai
wage
賃金
chingin
weapon
武器
buki
Westerner
西洋人
西部に住む人
seiyoujin
seibu ni sumu hito

 

形容詞(Adjective)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
absolute
絶対的な
完全な
zettai teki na
kanzen na
abstract
抽象的な
chuushou teki na
accustomed
慣れている
narete iru
additional
追加の
tsuika no
adequate
十分な
jyuubun na
aggressive
攻撃的な
積極的な
kougekiteki na
sekkyoku teki na
amazing
びっくりするような
bikkurisuru you na
annual
毎年の
maitoshi no
apparent
外見上の
明らかな
gaikenjyou no
akiraka na
artificial
人工的な
jinkou teki na
Atlantic
大西洋の
taiseiyou no
atomic
原子の
原子力の
genshi no
genshiryoku no
awful
ひどい
hidoi
based
基づいている
motozuite iru
brilliant
すばらしい
subarashii
calm
穏やかな
落ち着いた
odayaka na
ochitsuita
casual
何気ない
nanigenai
civil
公民の
(軍事に対し)民間の
koumin no
(gunji ni taishi) minkan no
classical
古典の
古典的な
koten no
koten teki na
definite
明確な
meikaku na
delicate
微妙な
bimyou na
democratic
民主主義の
民主的な
minshushugi no
minshu teki na
desirable
望ましい
nozomashii
dirty
汚れた
yogoreta
distinct
はっきり異なる
hakkiri kotonaru
elaborate
手の込んだ
te no konda
electrical
電気の
denki no
elementary
初歩の
基本の
shoho no
kihon no
equivalent
等しい
同等の
hitoshii
doutou no
evident
明らかな
akiraka na
exact
正確な
seikaku na
excessive
過度の
kado no
external
外部の
gaibu no
frequent
頻繁な
hinpan na
generous
気前のよい
kimae no yoi
genuine
本物の
偽りのない
honmono no
itsuwari no nai
grand
壮大な
soudai na
guilty
有罪の
yuuzai no
identical
全く同じ
mattaku onaji
inevitable
避けられない
sakerarenai
inferior
劣った
ottota
initial
当初の
tousho no
inner
内部の
naibu no
intimate
親密な
shinmitsu na
invisible
見えない
mienai
keen
切望した
熱意のある
setsubou shita
netsui no aru
latest
最新の
最近の
saishin no
saikin no
legal
法律の
合法な
houritsu no
gouhou na
liberal
(他の思想に)寛大な
自由主義的な
(hoka no shisou ni) kandai na
jiyuushugi teki na
located
(ある場所に)位置する
(aru basho ni) ichisuru
logical
論理的な
ronriteki na
long-term
長期的な
choukiteki na
massive
巨大な
大規模な
kyodai na
daikibo na
mature
成熟した
seijuku shita
mechanical
機械の
機械的な
kikai no
kikaiteki na
minor
小さな
重要度の低い
chisa na
jyuuyoudo no hikui
mutual
相互の
sougo no
numerous
多数の
tasuu no
odd
変な
奇数の/
(oddsで)可能性
hen na
kisuu no /
(odds de) kanousei
overwhelming
圧倒的な
attouteki na
painful
苦痛な
kutsu na
passive
受身の
消極的な
ukemi no
shoukyokuteki na
peculiar
奇妙な
kimyou na
permanent
永久の
常設の
eikyuu no
jyousetsu no
plain
簡素な
無地の/高原
kanso na
muji no /
kougen
precious
貴重な
kichou na
precise
正確な
seikaku na
precisely
正確に
seikaku ni
prime
主要な
最重要の
shuyou na
saijuuyou no
principal
第一の
主要な/
校長
学長
dai ichi no
shuyou na /
kouchou
gakuchou
profound
深い
大きな
 fukai
ookina
racial
人種の
jinshu no
rational
理性的な
risei teki na
raw
生の
原料のままの
nama no
genryou no mama no
relative
相対的[比較的]な
soutai teki [hikaku teki] na
reliable
頼りになる
taiyori ni naru
remote
遠い
tooi
routine
いつもの/いつもの手順
itsumono /
itsumono tejun
rude
失礼な
shitsurei na
satisfactory
満足のいく
manzoku no iku
sensible
分別[判断力]がある
funbetsu [handanryoku] ga aru
spare
予備の/<時間・手間>をさく
yobi no / <jikan, tema> (w)o saku
spiritual
精神の
精神的な
seishin no
seishin teki na
steady
着実な
chakujitsu na
strict
厳しい
厳密な
kibishii
genmitsu na
subtle
微妙な
bimyou na
sufficient
十分な
jyuubun na
tremendous
非常に大きな
hijyou ni ooki na
tropical
熱帯(地方)の
nettai (chihou) no
ultimate
究極の
kyuukyoku no
uncomfortable
心地の悪い
kokochi no warui
unexpected
予期せぬ
yokisenu
unlikely
可能性が低い
kanousei ga hikui
unpleasant
不愉快な
fuyukai na
verbal
ことばの
口頭での
kotoba no
koutou deno
visual
視覚の
視覚的な
shikaku no
shikakuteki na
widespread
広範囲に渡る
kouhani ni wataru

 

副詞(Adverb)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
aloud
声に出して
koe ni dashite
altogether
完全に
kanzen ni
barely
かろうじて
karoujite
commonly
一般に
ippan ni
consequently
その結果
sono kekka
deliberately
故意に
koi ni
effectively
効果的に
kouka teki ni
essentially
本質的に
honshitsu teki ni
firmly
堅く
堅固に
kataku
kenko ni
increasingly
ますます
masumasu
literally
文字通りに
moji doori ni
practically
実質的に
ほとんど
jisshitsu teki ni
hotonto
primarily
主として
shuto shite
readily
すぐに
sugu ni
regardless
かかわらず
関係なく
kakawarazu
kankei naku
regularly
規則的に
定期的に
kisokuteki ni
teiki teki ni
roughly
大雑把に
oozappa ni
socially
社会的に
shakaiteki ni
steadily
着実に
chakujitsu ni
traditionally
伝統的に
dentou teki ni
undoubtedly
疑いなく
utagai naku

 

接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
whereas
…である一方で
…dearu ippou de
beneath
…の下に
…no shita ni

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)