札幌 英会話 スクール AGREATDREAM

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校3年レベルの単語一覧

単語リスト(Word List)

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM ☆高校3年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。 品詞ごとに分類しています。
[not_mobile]Double click English words for a dictionary and example sentences. PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。[/not_mobile]
動詞(Verb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
acknowledge …の存在[正しさ]を認める ___ no sonzai [tadashisa] (w)o mitomeru
adjust …を調節する ___ (w)o chousetsu suru
順応する jyunnou suru
advise …にアドバイスする[勧める] ___ ni adobaisu suru [susumeru]
amuse …を楽しませる ___ (w)o tanoshimaseru
analyze …を分析する ___ (w)o bunsekisuru
assure …に~だとして安心させる ni ~datoshite anshin saseru
astonish …をびっくりさせる ___ (w)o bikkuri saseru
beg …を乞う ___ (w)o kou
bend …を曲げる ___ (w)o mageru
blink まばたきをする まばたき mabataki (w)o suru mabataki
bow お辞儀をする お辞儀 ojigi (w)o suru ojigi
broadcast …を放送する ___ (w)o housou suru
burst 破裂する …を破裂させる haretsu suru ___ (w)o haretsu saseru
bury …を埋める ___ (w)o umeru
capture …を捕える ___ (w)o toraeru
cease …をやめる 終わる ___ (w)o yameru owaru
celebrate …を祝う ___ (w)o iwau
characterize …を特徴づける ___ (w)o tokucho zukeru
cling しがみつく 固執する shigami tsuku koshuu suru
commit <罪など>を犯す [tsumi nado] (w)o okosu
confine …を限る …を閉じこめる ___ (w)o kagiru ___ (w)o tojikomeru
confirm …を確認する ___ (w)o kakunin suru
confront …を直面させる ___ (w)o chokumen saseru
constitute …を構成する ___ (w)o kousei suru
convert …を変える 変わる ___ (w)o kaeru kawaru
cultivate …を耕作する …を栽培する ___ (w)o kousaku suru ___ (w)o saibai suru
cure …を治療する ___ (w)o chiryo suru
dare 思い切って…する 生意気にも…する omoikitte ___ suru namaikinimo ___ suru
delay …を遅らせる ___ (w)o okuraseru
deliver …を配達する ___ (w)o haitatsu suru
depress …を落胆させる ___ (w)o rakutan saseru
devise …を考え出す ___ (w)o kangaedasu
diminish 減る …を減らす heru ___ (w)o herasu
disagree 一致しない icchi shinai
discourage …をがっかりさせる ___ (w)o gakkari saseru
dominate …を支配する ___ (w)o shihai suru
dwell 住む sumu
eliminate …を取り除く ___ (w)o torinozoku
embarrass …を恥ずかしがらせる …にばつの悪い思いをさせる ___ (w)o hazukashigaraseru ___ ni batsunowaruiomoiwo saseru
endure …に耐える ___ ni taeru
ensure …を確実にする …を保証する ___ (w)o kakujitsu ni suru ___ (w)o hoshou suru
equip …に備え付ける[身につけさせる] ___ ni sonaetsukeru [minitsukesaseru]
evolve 進化する shinka suru
exhaust …を疲れ果てさせる …を使い果たす ___ (w)o tsukarehate saseru ___ (w)o tsukaihatasu
exhibit …を表に出す …を展示する ___ (w)o omote ni dasu ___ (w)o tenji suru
fascinate …を魅了する ___ (w)o miryou suru
float 浮かぶ ukabu
fold …を折りたたむ ___ (w)o oritatamu
found …を設立する ___ (w)o setsuritsu suru
fulfill …を果たす …をかなえる ___ (w)o hatasu ___ (w)o kanaeru
gaze じっと見つめる jitto mitsumeru
generate …を発生させる ___ (w)o hassei saseru
grasp …をつかむ …を理解する ___ (w)o tsukamu ___ (w)o rikai suru
guarantee …を保証する ___ (w)o hoshou suru
guard …の警護[監視]をする/ 警護者 監視者 ___ no keigo [kanshi] (w)o suru / keigosha kanshisha
illustrate …を詳しく説明する ___ (w)o kuwashiku setsumei suru
imitate …を模倣する ___ (w)o mohou suru
impose …を課す ___ (w)o kasu
inclined 傾いている 傾向がある katamuiteiru keikou ga aru
industrialize …を産業化[工業化]する ___ (w)o sangyouka [kougyouka] suru
inspire …を鼓舞する ___ (w)o kobu suru
interfere 干渉する 阻害する kanshou suru sogai suru
interrupt …の邪魔をする …を中断させる ___ no jama (w)o suru ___ (w)o chuudan saseru
investigate (…を)調査する ___ (w)o] chousa suru
justify …を正当化する ___ (w)o seitouka suru
leap 跳ぶ tobu
melt 溶ける …を溶かす tokeru ___ (w)o tokasu
misunderstand …を誤解する ___ (w)o gokai suru
neglect …の世話を怠る …を省みない ___ no sewa (w)o okotaru ___ (w)o kokorominai
nod うなずく unazuku
offend …の気分を害する ___ no kibun (w)o gaisuru
originate 起こる 生じる okoru shoujiru
overlook …を見落とす …を見過ごす ___ (w)o miotosu ___ (w)o misugosu
owe …に金を借りている ___ ni kane (w)o kariteiru
pour …を注ぐ ___ (w)o sosogu
pray 祈る inoru
proceed 進む susumu
protest 抗議する 抗議 kougi suru kougi
rank 階級 地位 kaikyuu chii
relieve …を和らげる …から取り除く ___ (w)o yawarageru ___ kara torinozoku
request …を依頼する 依頼 ___ (w)o iraisuru irai
resist …を拒む …に抵抗する ___ (w)o kobamu ___ ni teikou suru
resolve …を解決する 決心する ___ (w)o kaiketsu suru kesshin suru
restrict …を制限する ___ (w)o seigen suru
retain …を保持する ___ (w)o hoji suru
review 論評 批評/ …を論評する …を検討する ronpyou hihyou/ ___ (w)o ronpyou suru ___ (w)o kentou suru
ruin …を台無しにする ___ (w)o dainashi ni suru
scare …を怯えさせる …をびっくりさせる ___ (w)o obiesaseru ___ (w)o bikkuri saseru
scatter …をまき散らす ___ (w)o makichirasu
scream 金切り声を上げる kanakirigoe (w)o ageru
secure …を確保する …を安全にする/ ゆるぎない ___ (w)o kakuho suru ___ (w)o anzen ni suru/ yuruginai
specialize 専門にする 専攻する senmon ni suru senkou suru
spoil …を台無しにする ___ (w)o dainashi ni suru
strengthen …を強化する ___ (w)o kyouka suru
substitute …を代わりに使う/ 代わり ___ (w)o kawari ni tsukau / kawari
suppress …を抑える ___(w)o osaeru
swallow …を飲み込む ___ (w)o nomikomu
sweep …を掃く …を掃くように動かす ___ (w)o haku/ ___ (w)o haku you ni ugokasu
trace …の跡[起源]を辿る/ 跡 痕跡 ___ no ato [kigen] (w)o tadoru ato konseki
undergo …を経験する __ (w)o keiken suru
urge …を(強く)促す[要請する]/願望 ___ (w)o [tsuyoku] unagasu [yousei suru]/ganbou
wander ぶらつく 放浪する buratsuku hourou suru
weigh …の重さがある ___ no omosa ga aru
whisper ささやく sasayaku
yell 大声を上げる oogoe (w)o ageru
 
名詞(Noun) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
absence 不在 欠如 fuzai ketsujo
accent (ことばの)なまり 抑揚 (kotoba no) namari yokuyou
acceptance 受け入れ ukeire
access アクセス 使用[閲覧]する機会[権利] akusesu shiou [etsuran] suru kikai [kenri]
acquaintance 知り合い shiriai
affection 愛情 aijyou
aggression 攻撃性 kougekisei
alarm 懸念/ …に懸念を抱かせる kenen / …ni kenen (w)o idakaseru
ambition 夢 大望 yume taibou
appetite 食欲 shokuyoku
application 応用 適用 ouyou tekiyou
appointment 約束 yakusoku
arrangement 準備 取り決め junbi torikime
athlete 運動選手 undou senshu
avenue …通り 大通り …doori oodoori
band (音楽の)バンド 一団 (ongaku no) bando ichidan
border 国境 kokkyou
burden 重荷 負担 omoni futan
campaign 政治的運動 seiji teki undou
candidate 候補者 志願者 kouhosha shigansha
cash 現金 genkin
category 部門 部類 bumon burui
cave ほら穴 horaana
cell 細胞 saibou
charm 魅力/ …を魅了する miryoku / …(w)o miryou suru
colleague 同僚 douryou
colony 植民地 shokuminchi
committee 委員会 iinkai
companion 連れ 仲間 tsure nakama
comparison 比較 hikaku
complaint 不満 fuman
complexity 複雑さ fukuzatsusa
composition 構成 楽曲 kousei gakkyoku
confusion 混乱 konran
construction 建設 構造 kensetsu kouzou
contract 契約 keiyaku
convention しきたり (大規模な)会議 shikitari (daikibo na) kaigi
courage 勇気 yuuki
crash 衝突/ 衝突する shoutotsu shoutotsu suru
crew 乗組員 一団 norikumiin ichidan
critic 批評家 批判者 hihyouka hihansha
description 説明 描写 setsumei byousha
dialect 方言 なまり hougen namari
dignity 威厳 尊厳 igen songen
disadvantage 不利 デメリット furi demeritto
dispute 争議 口論 sougi kouron
division 分割 部門 bunkatsu bumon
divorce 離婚 rikon
document 文書 bunsho
ecology 生態(学) seitai (gaku)
economics 経済学 keizai gaku
editor 編集者 henshuusha
emotion 感情 kanjou
emperor 皇帝 天皇 koutei tennou
enterprise 会社 事業 kaisha jigyou
enthusiasm 情熱 熱意 jyounetsu netsui
equality 平等 byoudou
era 時代 jidai
exception 例外 reigai
executive 幹部 重役 kanbu jyuuyaku
expense 費用 出費 犠牲 hiyou shuppi gisei
explosion 爆発 bakuhatsu
extinction 絶滅 zetsumetsu
facility 施設 設備 shisetsu setsubi
fairy 妖精 yousei
flame honoo
fortune 運 財産 un zaisan
foundation 土台 根拠 設立 dodai konkyo setsuritsu
frontier 国境 辺境 kokkyou henkyou
fund 資金 基金 shikin kikin
funeral 葬式 soushiki
fur 毛皮 kegawa
furniture 家具 調度品 kagu choudo hin
garbage (生)ゴミ くず (nama) gomi kuzu
gene 遺伝子 idenshi
globe 地球 chikyuu
grave 墓/ 深刻な haka / shinkoku na
ground 根拠 理由 konkyo riyuu
harmony 調和 chouwa
harvest 収穫/ …を収穫する shuukaku …(w)o shuukaku suru
honor 名誉 敬意 meiyo keii
hunger 飢え 空腹 ue kuufuku
immigration (他国からの)移住 (takoku kara no) ijyuu
impulse 衝動 shoudou
incident 事件 jiken
infant 幼児 youji
inhabitant (ある場所の)居住者 生息動物 (aru basho no) ijyuusha seisoku doubutsu
injury けが kega
insect 昆虫 konchuu
insight 深く正確な理解 洞察(力) fukaku seikaku na rikai dousatsu (ryoku)
instinct 本能 honnou
institution 制度 慣習 (重要な)施設 seido kanshuu (jyuuyou na) shisetsu
instrument 道具 器具 dougu kigu
insurance 保険 hoken
introduction 紹介 導入 shoukai dounyuu
investment 投資 toushi
liberty 自由 jiyuu
limitation 制限 制約 seigen seiyaku
load 積み荷/ …を積む tsumini / …(w)o tsumu
location 位置 場所 ichi basho
logic 論理 理屈 ronri rikutsu
lord 封建君主 …卿 (大文字で)神 houkenkunshu …kyou (oomoji de) kami
lung hai
luxury 贅沢 贅沢品 zeitaku zeitakuhin
mail 郵便/ …を投函する yuubin / …(w)o toukan suru
mammal 哺乳動物 honyuu doubutsu
mineral 鉱物 koubutsu
minority 少数派 shousuuha
mood 気分 kibun
motive 動機 douki
myth 神話 shinwa
neighbor 近所の人 kinjyo no hito
nerve 神経 shinkei
obligation 義務 gimu
orbit 軌道 kidou
output 生産量 産出量 seisanryou sanshutsuryou
owner 所有者 shoyuusha
participant 参加者 sankasha
passion 熱望 強い関心 netsubou tsuyoi kanshin
patience 辛抱強さ 忍耐 shinbou zuyosa nintai
perception 洞察(力) 知覚 dousatsu (ryoku) chikaku
perspective 見地 視座 kenchi shiza
pile 積み重ね 「山」 tsumikasane “yama”
pioneer 開拓者 先駆者 kaitakusha senkusha
poison doku
portion 部分 bubun
possession 所有 所有物 shoyuu shoyuubutsu
preference 好み konomi
prejudice 先入観 偏見 senyuukan henken
privilege 特権 tokken
profession 職業 shokugyou
pronunciation 発音 hatsuon
prospect 見通し 見込み mitooshi mikomi
punishment batsu
pursuit 追跡 追求 tsuiseki tsuikyuu
ray 光線 kousen
recognition その人[それ]だとわかること sono hito [sore] dato wakaru koto
reference 言及 参照 genkyuu shanshou
reflection 反映 反射 hanei hansha
relief 安堵 軽減 ando keigen
requirement 要求される事柄 必要なもの youkyuu sareru kotogara hitsuyou na mono
resident 居住者 kyojyuusha
ritual 儀式 gishiki
root 根 根源/ …を根づかせる ne kongen / …(w)o nezukaseru
sacrifice 犠牲/ …を犠牲にする gisei …(w)o gisei ni suru
scholar 学者 gakusha
seed 種子 shushi
servant 使用人 お手伝い shionin otetsudai
shade 日陰 hikage
shame 恥 不名誉 残念なこと haji fumeiyo zannen na koto
shelter 避難 避難場所 hinan hinan basho
shore 岸 海岸 kishi kaigan
similarity 類似(点) ruiji (ten)
site 場所 用地 basho youchi
specialist 専門家 専門医 senmonka senmoni
statistics 統計 toukei
steam 蒸気 jyouki
strip 細長い一片[地域]/ …をはぎ取る hosonagai ippen [chiiki] / …(w)o hagi toru
stuff モノ mono
suburb 郊外 kougai
tale お話 ohanashi
telescope 望遠鏡 bouenkyou
tension 緊張 kinchou
territory 領土 ryoudo
text 本文 書かれたもの honbun kakareta mono
tide 潮 風潮 shio, (ushio) fuuchou
tip 先 先端 saki sentan
tone 音 音色 (声・ことばの)調子 oto neiro (koe, kotoba no) choushi
traffic jam 交通渋滞 koutsuujyuutai
tragedy 悲劇 higeki
trail 通った跡 でこぼこ道 tootta ato dekoboko michi
trait 特性 特徴 tokusei tokuchou
transportation 輸送 yusou
trap わな …をわなにかける wana ___ (w)o wananikakeru
treasure 宝 財宝 takara zaihou
trial 裁判 試み saiban kokoromi
trick …をだます/ 手品 こつ …(w)o damasu / tejina kotsu
unemployment 失業 shitsugyou
version …版 別形式 …ban betsukeishiki
virtue 徳 美徳 長所 toku bitoku chousho
volunteer ボランティア 志願兵 borantia shiganhei
voyage 航海 koukai
wage 賃金 chingin
weapon 武器 buki
Westerner 西洋人 西部に住む人 seiyoujin seibu ni sumu hito
 
形容詞(Adjective) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
absolute 絶対的な 完全な zettai teki na kanzen na
abstract 抽象的な chuushou teki na
accustomed 慣れている narete iru
additional 追加の tsuika no
adequate 十分な jyuubun na
aggressive 攻撃的な 積極的な kougekiteki na sekkyoku teki na
amazing びっくりするような bikkurisuru you na
annual 毎年の maitoshi no
apparent 外見上の 明らかな gaikenjyou no akiraka na
artificial 人工的な jinkou teki na
Atlantic 大西洋の taiseiyou no
atomic 原子の 原子力の genshi no genshiryoku no
awful ひどい hidoi
based 基づいている motozuite iru
brilliant すばらしい subarashii
calm 穏やかな 落ち着いた odayaka na ochitsuita
casual 何気ない nanigenai
civil 公民の (軍事に対し)民間の koumin no (gunji ni taishi) minkan no
classical 古典の 古典的な koten no koten teki na
definite 明確な meikaku na
delicate 微妙な bimyou na
democratic 民主主義の 民主的な minshushugi no minshu teki na
desirable 望ましい nozomashii
dirty 汚れた yogoreta
distinct はっきり異なる hakkiri kotonaru
elaborate 手の込んだ te no konda
electrical 電気の denki no
elementary 初歩の 基本の shoho no kihon no
equivalent 等しい 同等の hitoshii doutou no
evident 明らかな akiraka na
exact 正確な seikaku na
excessive 過度の kado no
external 外部の gaibu no
frequent 頻繁な hinpan na
generous 気前のよい kimae no yoi
genuine 本物の 偽りのない honmono no itsuwari no nai
grand 壮大な soudai na
guilty 有罪の yuuzai no
identical 全く同じ mattaku onaji
inevitable 避けられない sakerarenai
inferior 劣った ottota
initial 当初の tousho no
inner 内部の naibu no
intimate 親密な shinmitsu na
invisible 見えない mienai
keen 切望した 熱意のある setsubou shita netsui no aru
latest 最新の 最近の saishin no saikin no
legal 法律の 合法な houritsu no gouhou na
liberal (他の思想に)寛大な 自由主義的な (hoka no shisou ni) kandai na jiyuushugi teki na
located (ある場所に)位置する (aru basho ni) ichisuru
logical 論理的な ronriteki na
long-term 長期的な choukiteki na
massive 巨大な 大規模な kyodai na daikibo na
mature 成熟した seijuku shita
mechanical 機械の 機械的な kikai no kikaiteki na
minor 小さな 重要度の低い chisa na jyuuyoudo no hikui
mutual 相互の sougo no
numerous 多数の tasuu no
odd 変な 奇数の/ (oddsで)可能性 hen na kisuu no / (odds de) kanousei
overwhelming 圧倒的な attouteki na
painful 苦痛な kutsu na
passive 受身の 消極的な ukemi no shoukyokuteki na
peculiar 奇妙な kimyou na
permanent 永久の 常設の eikyuu no jyousetsu no
plain 簡素な 無地の/高原 kanso na muji no / kougen
precious 貴重な kichou na
precise 正確な seikaku na
precisely 正確に seikaku ni
prime 主要な 最重要の shuyou na saijuuyou no
principal 第一の 主要な/ 校長 学長 dai ichi no shuyou na / kouchou gakuchou
profound 深い 大きな  fukai ookina
racial 人種の jinshu no
rational 理性的な risei teki na
raw 生の 原料のままの nama no genryou no mama no
relative 相対的[比較的]な soutai teki [hikaku teki] na
reliable 頼りになる taiyori ni naru
remote 遠い tooi
routine いつもの/いつもの手順 itsumono / itsumono tejun
rude 失礼な shitsurei na
satisfactory 満足のいく manzoku no iku
sensible 分別[判断力]がある funbetsu [handanryoku] ga aru
spare 予備の/<時間・手間>をさく yobi no / <jikan, tema> (w)o saku
spiritual 精神の 精神的な seishin no seishin teki na
steady 着実な chakujitsu na
strict 厳しい 厳密な kibishii genmitsu na
subtle 微妙な bimyou na
sufficient 十分な jyuubun na
tremendous 非常に大きな hijyou ni ooki na
tropical 熱帯(地方)の nettai (chihou) no
ultimate 究極の kyuukyoku no
uncomfortable 心地の悪い kokochi no warui
unexpected 予期せぬ yokisenu
unlikely 可能性が低い kanousei ga hikui
unpleasant 不愉快な fuyukai na
verbal ことばの 口頭での kotoba no koutou deno
visual 視覚の 視覚的な shikaku no shikakuteki na
widespread 広範囲に渡る kouhani ni wataru
 
副詞(Adverb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
aloud 声に出して koe ni dashite
altogether 完全に kanzen ni
barely かろうじて karoujite
commonly 一般に ippan ni
consequently その結果 sono kekka
deliberately 故意に koi ni
effectively 効果的に kouka teki ni
essentially 本質的に honshitsu teki ni
firmly 堅く 堅固に kataku kenko ni
increasingly ますます masumasu
literally 文字通りに moji doori ni
practically 実質的に ほとんど jisshitsu teki ni hotonto
primarily 主として shuto shite
readily すぐに sugu ni
regardless かかわらず 関係なく kakawarazu kankei naku
regularly 規則的に 定期的に kisokuteki ni teiki teki ni
roughly 大雑把に oozappa ni
socially 社会的に shakaiteki ni
steadily 着実に chakujitsu ni
traditionally 伝統的に dentou teki ni
undoubtedly 疑いなく utagai naku
 
接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
whereas …である一方で …dearu ippou de
beneath …の下に …no shita ni

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)